Preloader

IBPF Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

“Bir mum başka bir mumu tutuşturmakla aydınlığından bir şey kaybetmez.” Mevlana C. Rumi

Neden bazı fikirler yeşerip, gelişir ve güzel meyveler vermeye başlar da, diğerleri bu imkanı bulamaz? Bu sorunun bir cevabı bazı tohumların toprağa düştüğü yerdeki koşulların yeşerip, gelişmesine uygun olması, diğerlerinin ise bu imkanlardan mahrum olması şeklindedir. Başka bir ifadeyle dışsal şartlar tohumların geleceğini, fikirlerin geleceğini belirler, bu durumda fikir sahibinin yapabileceği çok fazla bir şey yok gibidir. Bir diğer görüşse her ne kadar dış şartlar önemliyse de son tahlilde “her şey değildir” der; Evet, toprağa düşen tohumların çoğu bir ağaca dönüşmeden miadını doldurur, fakat diğerleri de büyüyüp, güçlenir ormanları oluşturur. Aynı şekilde, büyüyüp gelişen başarılı olmuş fikirlerin de bugünün ve yarının dünyasını etkilediği, şekillendirdiği aşikardır.

Peki, nedir bu fikirlerin ayırt edici özellikleri? Nasıl düşerler toprağa, nasıl davranırlar sonra ve nasıl farklı bir süreç yaşarlar? Bu soruların basit cevapları yok. Bugünün doğruları yarının yanlışları olarak karşımız çıkabiliyor; ve hayat sürekli bir devinim, dönüşüm içerisinde..

Bu belirsizlik ortamında dahi başarılı hikayelerin kendilerine özgü, modellenebilecek, ilham alınabilecek ve örnek teşkil edecek vasıfları yok mu? Aynı yoldan ikinci kez yürümek her kişiyi aynı yere götürmeyecektir; fakat yeni yolların keşfinde, yeni hikayelerin yazılmasında bu eski hikayelerden öğrenilecek çok şey vardır.

Dünya değişiyor ve Türkiye bu değişen dünyada kendine göre bir yer alıyor. Bizim ve gelişen bütün toplumların yaşanmışlıklardan örnek alacak, esinlenecek ve ilk ağızdan ifade edilen bu hikayeleri dinlemeye, anlamaya ve yeniden tekrar tekrar yazmaya ihtiyacı var.

Farklı kültürler arası yoğun etkileşim, iletişim ve teknolojik gelişmelerle hızla değişen günümüzün dünyası, kurumların ve yöneticilerin de aynı şekilde bu hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurmasını zorunlu kılıyor. Küreselleşmeyle birlikte kurumlar daha geniş alanda, daha karmaşık rekabet ortamlarıyla yüzleşirlerken; yönetim uygulamalarında ortaya koydukları disiplin ve yaklaşımlarıyla kendilerine yer edinmeye başladılar. Böyle bir ortamda, özgün ve iyi yönetim uygulamaları gittikçe önem kazanırken, kurumlar farklılıklarını yönetim modelleri ve insan kaynaklarıyla ortaya çıkardılar. Bütün bu gelişmelere rağmen en değerli kaynak hala insan kaynağı ve yeni fikirler..

Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu (Inspring Best Practices Forum – IBPF) ülkemizde ve dünyada örnek uygulamaları ortaya koyan kuruluşların deneyim ve birikimlerini paylaşacakları, bu konudaki farkındalığı artırıcı bir platform sunmayı hedeflemektedir. Son tahlilde, bu forumun amacı düşünsel ve vizyoner bir farklılık ortaya koyarak önemli bir katma değer oluşturmuş, ilham verici birer başarı hikayesi olan örnekleri kamuoyunun dikkatine sunmaktır. Burada temel amaç, aynı şekilde olmasa da her kurumun kendine göre bulacağı benzer yollarla başarılarına katkıda bulunmak ve bu yolla ülkemiz ve bölgemizin gelişimine destek olmaktır. IBPF’e katılan konuşmacılar kendi kuruluşlarına veya bir projeye ilişkin büyüme, karlılık oranları v.b. finansal sonuçların açıklamasını değil, kurumu başarıya taşıyan temel fikir(ler) ve bu fikrin ortaya çıkış ve uygulanış süreçleri üzerinde dururlar. Her sektörde çok sayıda oyuncu/kurum bulunmaktadır. Fakat bazı kurumlar aynı ortamda ve benzer imkanlara sahip olmalarına rağmen diğerlerinden daha fazla başarılı olabilmekte; yeni bir fikir ve uygulama süreci ortaya koyarak farklılaşmakta ve bu farklılık daha sonra bir başarı hikayesine dönüşebilmektedir. Aynı şekilde tekrarlanması mümkün olmasa da bir örnekteki yaklaşım tarzı bir çok yeni başarı hikayesine ilham verebilir. İşte Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu’nda konuşmacılar kendilerini başarıya taşıdığına inandıkları temel fikir, dönüm noktası, süreç ve yaklaşımlara odaklanmaktadırlar.

Daha çok sayıda benzer, özgün hikayenin kendisini anlatmak için beklediğini biliyoruz. Biz bir mumun başka mumları tutuşturmakla ateşinden bir şey kaybetmeyeceğine, aksine her yeni ışıldayan mumda kendinden bir parça bulundurarak daha da parlayacağına inanıyoruz. Bu sürece katkıda bulunan ve bulunacak herkesin, bugünü ve gelecek nesilleri aydınlatacak ışıkta payı olacağı inancını taşıyoruz.

 

Haluk Dortluoğlu
BYV Kurucular Kurulu Üyesi