Preloader

Prof. Dr. Mehmed Özkan

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmed Özkan
1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ABD’de Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği programı kapsamında, robotik cerrahi ve akıllı robotlar alanlarında devam ederek 1988’de master ve 1991’de doktora derecelerini aldı. Lisansüstü çalışmaları boyunca Vanderbilt Üniversitesinde araştırma görevlisi, “Intelligent Robotics” laboratuvar yöneticisi olarak ABD, Japon endüstriyel projelerinde ve NIH destekli projelerde görev aldı. Doktora döneminde Vanderbilt Üniversitesi, Nörocerrahi Kliniğinde de görev alarak cerrahi robot Ar-Ge çalışmalarından sorumlu araştırmacı olarak çalıştı. Doktora sonrası araştırmalarına 1992 yılında Japonya’nın Tokyo şehrinde özel bir kuruluşta devam eden Prof. Özkan robotlarda kas benzeri nümatik eyleyicilerin kullanımı üzerine odaklandı.

1995’de Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsüne dönen Prof. Özkan, 1995 – 2016 yılları arasında bu Enstitü’nün Müdür Yardımcılığını yaptı. 2012 – 2016 yılları arasında Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun Rektör Danışmanlığını, Ağustos 2016 - Kasım 2016 tarihleri arasında Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.